INSTYTUCJE I PLACÓWKI POMOCOWE - Instytucje i placówki pomocowe - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Instytucje i placówki pomocowe

INSTYTUCJE I PLACÓWKI POMOCOWE

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DYŻURÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyżury Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 

INFORMATOR TELEADRESOWY
– DANE PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM UWIKŁANYM W PRZEMOC W RODZINIE

INFORMATOR TELEADRESOWY