Twój dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, możesz poprosić go o pomoc lub poradę. Dzielnicowy to policjant, który utrzymuje bezpośrdeni kontakt ze społecznością lokalną w swoim rejonie. Rozpoznaje ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa. Wspólnie z mieszkańcami diagnozuje lokalne problemy, ustala przyczyny i pomaga w ich rozwiązywaniu.

Dzielnicowy inicjuje spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych, samorządowych, pozarządowych, a przede wszystkim z organizacjami zajmującymi się problemami lokalnej społeczności.

Bezpośredni link do informacji na temat programu "Dzielnicowy bliżej nas" :

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15666,Program-Dzielnicowy-blizej-nas-zmieniamy-polska-policje-na-lepsze.html?search=92210


Wpisz nazwę ulicy:

Nie wybrano żadnej ulicy do wyszukania

Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.