MIEJ WPŁYW NA SWOJE OTOCZENIE KORZYSTAJ Z MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA