Statystyka przestępstw 2020 - 2020 - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Statystyka przestępstw 2020

Styczeń 2020
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 2 4 30 36 9 22 1
KP II 5 8 38 57 3 22 2
KP III 0 4 15 38 2 12 2
KP IV 0 0 3 4 0 5 0
KP V 0 6 17 37 2 19 1
KP VI 0 4 12 8 0 4 0
KP VIII 0 3 15 36 6 18 1
KP IX 0 6 15 19 5 2 0
KMP Gdańsk 0 0 0 0 0 0 0
Gdańsk 7 35 145 235 27 104 7