Ważne telefony - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Ważne telefony

Ważne telefony

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku (58) 328-45-22
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy(58) 321-62-60
Wydział Prewencji (58) 321-60-04
Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy(58) 321-60-05
Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową(58) 521-13-03
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją(58) 321-69-53
Wydział Techniki Kryminalistycznej(58) 521-16-03
Wydział Sztab Policji (58) 321-60-07
Wydział Ruchu Drogowego(58) 321-69-05
Wydział ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń(58) 321-66-53
Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego(58) 321-60-14
Komisariaty Policji w Gdańsku
Komisariat Policji I w Gdańsku(58) 321-67-22
Komisariat Policji II w Gdańsku (58) 328-44-22
Komisariat Policji III w Gdańsku (58) 521-15-22
Komisariat Policji IV w Gdańsku(58) 521-14-22
Komisariat Policji V w Gdańsku(58) 521-12-22
Komisariat Policji VI w Gdańsku (58) 521-17-22
Komisariat Policji VIII w Gdańsku(58) 321-68-22
Komisariat Policji IX w Gdańsku (58) 521-11-22