Uroczyste ślubowanie uczniów klas mundurowych - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Wiadomości

Uroczyste ślubowanie uczniów klas mundurowych

Data publikacji 08.10.2019

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku mł.insp. Artur Mędrzycki oraz podinsp. Joanna Orłowska, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wzięli udział w uroczystości ślubowania uczniów pierwszych klas licealnych o profilu mundurowym, które odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdańsku. Policjanci przekazali uczniom gratulacje i życzyli im wielu sukcesów oraz wytrwałości w edukacji.


Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz innych służb mundurowych wzięli udział w uroczystym ślubowaniu uczniów klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdańsku.
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku . insp. Artur Mędrzycki oraz podinsp. Joanna Orłowska – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku złożyli życzenia sukcesów w nauce wszystkim uczniom, którzy przez najbliższe lata będą nie tylko zgłębiać tajniki służb mundurowych, ale również dawać przykład dobrej, obywatelskiej postawy. Policjanci przekazali uczniom gratulacje i życzyli im wielu sukcesów oraz wytrwałości w edukacji.
W IV LO klasy mundurowe mają swojego opiekuna – policjanta. Policyjni specjaliści spotykają się z młodzieżą i prowadzą zajęcia, w których skupiają się na zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji. Dzięki temu uczniowie, którzy wiążą swoje plany zawodowe z naszą formacją, są lepiej przygotowani do zdawania w przyszłości egzaminów do Policji.
Na mocy porozumienia podpisanego 24 lutego 2009 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku a IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, w szkole tej zostały utworzone klasy o profilu policyjnym.