Wiadomości

Policjanci bedą dbali o bezpieczeństwo podczas Jarmarku Św. Dominika

Data publikacji 26.07.2019

Policjanci gotowi są do zabezpieczenia Jarmarku Św. Dominika, który jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie. Jak co roku będzie to okres bardzo intensywnej pracy dla funkcjonariuszy. O bezpieczeństwo turystów i mieszkańców Gdańska będą dbać funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu, dodatkowe siły Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Bezpieczeństwa osób odwiedzających Jarmark będą strzegli również policjanci z pionu kryminalnego.

Gdańscy policjanci gotowi są do zabezpieczenia Jarmarku Św. Dominika, który jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie. Jak co roku będzie to okres bardzo intensywnej pracy dla funkcjonariuszy. O bezpieczeństwo turystów i mieszkańców Gdańska będą dbać funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu, dodatkowe siły Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Bezpieczeństwa osób odwiedzających Jarmark będą strzegli również policjanci z pionu kryminalnego. Na terenie Jarmarku służby będą pełnić również dodatkowe patrole sfinansowane przez miasto.

Podczas jarmarku policjanci będą również współpracować z policjantami z komisariatu wodnego policji komendy wojewódzkiej, aby zadbać również o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów od strony Motławy.
Wzorem lat ubiegłych, w punkcie informacyjnym przy ul. Piwnej 32/35 od godziny 14-22 dyżurować będą policjanci, a ich zadaniem będzie maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia od pokrzywdzonych turystów. Z tego samego powodu  w Komisariacie Policji II w Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4 dyżury będą pełnili tłumacze m.in. języka angielskiego, rosyjskiego oraz niemieckiego.

Ponadto policjanci zajmujący się profilaktyką współpracują z Gdańską Organizacją Turystyczna za pośrednictwem, której rozpowszechniane są numery telefonów dla turystów (tel.+ 48 22 278 77 77, +48 801 888 844) uruchamiane cyklicznie w Komendzie Głównej Policji.

Na bieżąco policjanci rozpowszechniają również ulotki profilaktyczne opracowane w kilku językach dla turystów z różnego rodzaju poradami. Podejmowane co roku działania przynoszą wymierne efekty.
Z roku na rok podczas trwania jarmarku jest coraz bezpieczniej, odnotowujemy mniej przestępstw, ale również co jest bardzo istotne – turyści, którzy odwiedzają Gdańsk, czują się tutaj bezpiecznie.
I tak dla przykładu w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 podczas jarmarku przestępczość spadła o kilka procent. O 24% spadła również przestępczość na szkodę obcokrajowców.

Na czas trwania jarmarku zmieniona została również organizacja ruchu drogowego na terenie Starego i Głównego Miasta w Gdańsku. Zmiany obowiązują od 15 lipca do 1 września.

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu weszły w życie w poniedziałek, 15 lipca, i będą obowiązywać do 1 września. Oto one:

 • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na ulicach: Podwale Staromiejskie, Grodzka, Wapiennicza w relacji do ul. Stara Stocznia,
 • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na ulicach: Igielnickiej, Stolarskiej (od skrzyżowania z ul. Podwale Staromiejskie do skrzyżowania z ul. Refektarską - w relacji do ul. Łagiewniki,
 • Odwrócenie kierunku ruchu na ul. Mniszki w relacji od skrzyżowania z ul. Brygidki do skrzyżowania z ul. Katarzynki.

*Uwaga! Wyznaczone nowe miejsca postojowe znajdują się wewnątrz Strefy Płatnego Parkowania. Postój pojazdu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty.


Z kolei od 18 lipca do 24 sierpnia, z ruchu kołowego w godz. 10:00-20:00 wyłączone będą następujące ulice:

 • Tkacka,
 • Kołodziejska,
 • Węglarska,
 • Pańska,
 • Św. Ducha (na odcinku od ul. Złotników do ul. Bosmańskiej),
 • Szeroka (na odcinku od ul. Złotników do ul. Bosmańskiej),
 • Groble I-IV, Straganiarska (na odcinku od ul. Grobla III do ul. Warzywniczej).

Dostęp do tych ulic będzie możliwy jedynie za okazaniem identyfikatora wydanego przez MTG S.A. - organizatora Jarmarku św. Dominika.

W tym czasie odwróceniu ulegnie również jeden kierunek ruchu na ul. Szklary oraz ul. Lawendowej na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Podwale Staromiejskie.


Kolejne zmiany w organizacji ruchu polegać będą na przesunięciu granic Strefy Ograniczonej Dostępności (SOD) do ul. Podwale Staromiejskie. Zmiany granic SOD obowiązywać będą od 18 lipca do 1 września. Do dotychczasowej Strefy dołączone zostaną następujące ulice: Szeroka, Pańska, Szklary, Lawendowa, Świętojańska, Straganiarska, Słomiana, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Tobiasza, Targ Rybny, Warzywnicza, Różana, Minogi, Tokarska oraz Tandeta.

Aby móc poruszać się po SOD samochodem, należy zaopatrzyć się w Identyfikator IGM. Szczegóły: Strefa Ograniczonej Dostępności oraz Identyfikator IGM

Identyfikatory obowiązujące w dniach 18 lipca - 1 września będą wydawane także od dnia 17 lipca 2019 r. na ul. Długi Targ 39/40, pok. 203 (II piętro)
w następujących godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-10:00 oraz 14:00-16:00
 • środa: 8:00-10:00 oraz 15:00-17:00
 • piątek: 8:00-15:00

Pod ww. adresem będą również wydawane identyfikatory uprawniające do przejazdu przez zamkniętą dla ruchu ul. Straganiarską.

Uwaga! W obszarze SOD (stałym oraz rozszerzonym) obowiązuje oznakowanie „strefa zamieszkania”, co zobowiązuje kierowców do poruszania się z prędkością nie większą niż 20 km/h i parkowanie wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Ponadto kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym. Posiadanie Identyfikatora IGM nie zwalnia z konieczności wnoszenia opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania, w obrębie której znajduje się Strefa Ograniczonej Dostępności.

Osoby posiadające ważny Identyfikator IGM w stały obszar SOD-u uprawnione będą do wjazdu i poruszania się także w rozszerzonej Strefie Ograniczonej Dostępności i nie muszą składać wniosku o dodatkowy. Także osoby posiadające abonament, umożliwiający postój w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) lub Kartę Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca na obszarze EG lub AG, która znajduje się wewnątrz SOD-u, nie muszą wyrabiać dodatkowego identyfikatora.


W związku z usytuowaniem stanowisk handlowych Jarmarku Św. Dominika na ul. Długie Ogrody w dniach 18 lipca-24 sierpnia zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • na ul. Szafarnia zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu w relacji do ul. Angielska Grobla,
 • Szopy będzie drogą bez przejazdu (dojazd będzie możliwy od strony ul. Kamienna Grobla),
 • na północnej jezdni ul. Długie Ogrody na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Szafarnia zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Zlokalizowanie stoisk jarmarkowych na ul. Długie Ogrody wiąże się z likwidacją miejsc parkingowych, znajdujących się na tej ulicy.