Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Miejski Policji w Gdańsku - insp. Wojciech Siwek

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W GDAŃSKU
insp. Wojciech Siwek
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku - mł insp. Sylwester Mieszczak

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU
mł. insp. Sylwester Mieszczak

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU
p.o. nadkom. Grzegorz Piechowski